Σκοπός της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κλπ), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την  επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις  αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από την Οργανισμό Σχολικών κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων  με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής  λειτουργίας των σχολικών μονάδων ή αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                   ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ       ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1.Χορόζογλου Παρθένα         Μουστάκα Μαρία                         Δημοτική Σύμβουλος

2.Εμμανουηλίδου Νικολέτα  Καραμπακάλης Δημήτριος           Δημοτικός Σύμβουλος

3.Βουλγαράκης Δημήτριος   Μπερμπερίδης Αθανάσιος           Δημοτικός Σύμβουλος

4.Παπαζώτου Κυριακή          Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτης    Δημοτικός Σύμβουλος

5.Καγγελίδης Ιωάννης          Χαριτωνίδης Ιωάννης                   Δημοτικός Σύμβουλος

6.Κατσίκα Αναστασία           Δημητριάδου Χρύσα                      Πολίτης

7.Τσακίρη Αριάδνη               Ελευθεριάδης Εμμανουήλ            Πολίτης

Εκ των διευθυντών:

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                               ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

8.ΜΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ             ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

9.ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ          ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ

Εκ των νηπιαγωγών:

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                               ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

10.ΤΣΙΛΕΠΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ         ΜΠΑΜΠΑΓΕΩΡΓΑΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Εκ της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων:

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

11.ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ         ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Πρόεδρος της Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης ορίζεται: η κα Κατσίκα Αναστασία

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης εκλέγεται: η κα Χορόζογλου

Στοιχεία επικοινωνίας:

Ανδρεάκης Γρηγόρης

Ταχ. Δ/νση : Νεροφράκτη και Κανάρη Γωνία, ΤΚ 66031, Καλαμπάκι
Τηλέφωνο : 2521352426
Fax : 2521352409

email: gandreakis@doxato.gr