Σκοπός της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κλπ), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την  επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις  αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από την Οργανισμό Σχολικών κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων  με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής  λειτουργίας των σχολικών μονάδων ή αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.

 

Πρόεδρος: Σερέτης Ανέστης

Αντιπρόεδρος: Μπενάζης Ευάγγελος

Μέλη: Κωνσταντούδη-Στυλίδου Μαρία

           Σαββίδου Χρυσανθύ

           Χαριτωνίδης Ιωάννης

           Θεοφανίδης Δημήτριος

           Μηλιάς Κωνσταντίνος

           Παπαδόπουλος Σωτήριος

           Ζηλακάκη Μαρία

           Ναλμπάντη Χρυσούλα

           Χαλκίδης Χαράλαμπος

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Κιοσέογλου Χαράλαμπος

Ταχ. Δ/νση : Νεροφράκτη και Κανάρη Γωνία, ΤΚ 66031, Καλαμπάκι
Τηλέφωνο : 2521352410
Fax : 2521352419

email: kioseoglou@doxato.gr