Σκοπός της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κλπ), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την  επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις  αντίστοιχες διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από την Οργανισμό Σχολικών κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων  με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής  λειτουργίας των σχολικών μονάδων ή αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                       ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ             ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1.Λουλούδης Ιωάννης               Φυρινίδης Ευστάθιος                           Δημοτικός Σύμβουλος

2.Καραγιαννίδου Παρασκευή    Δολαπτσή Ηλιάνα                               Δημοτική Σύμβουλος

3. Χαριτωνίδης Ιωάννης            Μουστάκα Μαρία                               Δημοτικός Σύμβουλος

4.Μπερμπερίδης Αθανάσιος     Χορόζογλου Παρθένα                        Δημοτικός Σύμβουλος

5. Μιχαηλίδου Κων/να               Καραμπακάλης Δημήτριος                Δημοτικός Σύμβουλος

6. Καλλιμάνης Παντελεήμων    Φουντουλάκος Αντώνιος                    Πολίτης

7. Γιαννάκη Ανατολή                 Ζαπουνίδης Ιωάννης                         Πολίτης

Εκ των διευθυντών:

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                       ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

8.ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ           ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

9.ΚΑΖΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ            ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Εκ της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων:

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

10.ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ      ΑΛΜΠΑΝΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Εκ των μαθητών:

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

11.ΣΟΠΙΑΔΟΥ ΑΝΔΡΕΑΝΑ                    ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

Πρόεδρος της Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης ορίζεται ο κος Λουλούδης Ιωάννης

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης εκλέγεται: ο κος Καλλιμάνης Παντελεήμων.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Ανδρέακης Γρηγόρης

Ταχ. Δ/νση : Νεροφράκτη και Κανάρη Γωνία, ΤΚ 66031, Καλαμπάκι
Τηλέφωνο : 2521352426
Fax : 2521352409

email: gandreakis@doxato.gr