Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ( ΔΗ. Κ. Ε. ΔΗ.Δ. ) αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου Δοξάτου.
Η επιχείρηση διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και απαρτίζεται από τους:

1.Μουστάκα Μαρία, Δημοτικός Σύμβουλος,ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο Χορόζογλου Παρθένα.

2.Γκαρέλας Κωνσταντίνος, Δημότης, ως Αντιπρόεδρος, με αναπληρωτή του την επίσης Δημότισσα Γεωργιτζίκη Αθηνά.

3.Χαριτωνίδης Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή του τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο Καγγελίδη Ιωάννη.

4.Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης, Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή του την επίσης Δημοτικό Σύμβουλο Δολαπτσή Ιλιάνα.

5.Καραγιαννίδου-Συμεωνίδου Παρασκευή, Δημοτική Σύμβουλος, με αναπληρωτή της τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτη.

6.Κιτσουκάκης Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή του τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο Χαλκίδη Χαράλαμπο.

7.Λουλούδης Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή του τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο Φυρινίδη Ευστάθιο.

8.Μουσικίδου Σοφία, δημότισσα με αναπληρωτή της την επίσης δημότισσα Νερατζάκη Αθηνά.

9.Δραγουδάκης Μιχαήλ, εκπρόσωπος φορέα με αναπληρωτή του την Τερζάκη Ειρήνη.