Στο Δήμο Δοξάτου λειτουργούν 4 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.). Τα Κ.Α.Π.Η. λειτουργούν από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, πρωί και απόγευμα, αλλά και τα Σαββατοκύριακα.
Στόχος των Κ.Α.Π.Η. είναι να συμβάλλουν με ειδικά προγράμματα στην ενημέρωση, την ψυχαγωγία, την εν γένει δημιουργική απασχόληση, την φροντίδα των ηλικιωμένων και ταυτόχρονα να καλλιεργήσουν το αίσθημα της αλληλεγγύης και της συντροφικότητας. Έτσι, οι ηλικιωμένοι εξακολουθούν να αισθάνονται ένα ζωντανό και δημιουργικό κύτταρο της κοινωνίας, με όρεξη για προσφορά, δημιουργία, ζωή!