Στο Δήμο Δοξάτου λειτουργούν 2 Βρεφικοί Σταθμοί  οι οποίοι φιλοξενούν παιδιά ηλικίας από 9 μηνών έως 2,5 ετών και 4 Παιδικοί Σταθμοί  οι οποίοι φιλοξενούν παιδιά ηλικίας από 2,5 έως την ηλικία της εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Οι Παιδικοί και Βρεφικοί Σταθμοί είναι πρωταρχικά χώροι αγωγής και ασφαλούς διαμονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας και έχουν σκοπό:

  • Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
  • Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.
  • Να εξαλείφουν κατά το δυνατό τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους.
  • Να εξυπηρετούν τους γονείς και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας.
  • Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.
  • Να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.