Στο Δήμο Δοξάτου λειτουργούν 4 Παιδικοί Σταθμοί  οι οποίοι φιλοξενούν παιδιά ηλικίας από 2,5 έως 4 ετών και 2 Βρεφικοί Σταθμοί  οι οποίοι φιλοξενούν παιδιά ηλικίας από 9 μηνών έως 2,5 ετών.  

Οι Παιδικοί και Βρεφικοί Σταθμοί είναι πρωταρχικά χώροι αγωγής και ασφαλούς διαμονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας και έχουν σκοπό:

  • Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
  • Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.
  • Να εξαλείφουν κατά το δυνατό τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους.
  • Να εξυπηρετούν τους γονείς και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας.
  • Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.
  • Να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.