7Η ΔΡΑΣΗ ΒΝΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΟΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

1ο  ΘΕΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  : ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

ΛΑΒΑΝΕ ΜΕΡΟΣ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ : ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ:  ΤΟΥΚΜΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ:  ΧΥΤΟΥΛΑΚΗ ΣΙΔΕΡΩ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : ΜΟΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

7ο ΘΕΜΑ : ΤΑ ΘΕΟΓΑΝΕΙΑ

ΕΛΑΒΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ :

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ –
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ : ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ : ΜΕΤΑΞΙΑ ΠΑΠΑΤΖΙΚΑΚΗ

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ : ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΟΤΟΓΛΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΟΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

                           1ο  ΘΕΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: «ΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ»

ΛΑΒΑΝΕ ΜΕΡΟΣ:

                                          ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ:

                                ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ:  ΡΙΖΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΡΓΙΩΝ:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:  ΚΑΜΠΑΡΔΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ