Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή στην «Προμήθεια τροφίμων Δήμου Δοξάτου και των Νομικών του Προσώπων ετών 2021 και 2022»