ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ την προμήθεια υλικών προκειμένου να αντικατασταθούν σιδηροκατασκευές σε εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης.