4Η ΔΡΑΣΗ ΒΝΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΟΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

2ο  ΘΕΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  : Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ – ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΛΑΒΑΝΕ ΜΕΡΟΣ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ:  ΤΟΥΚΜΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ:  ΧΥΤΟΥΛΑΚΗ ΣΙΔΕΡΩ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΟΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

2ο  ΘΕΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ : ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΛΑΒΑΝΕ ΜΕΡΟΣ:

                                          ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ:

                                ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ:  ΡΙΖΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΡΓΙΩΝ:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:  ΚΑΜΠΑΡΔΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : ΜΟΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

4ο ΘΕΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ : Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ – Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΕΛΑΒΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ :

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ –
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ : ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ : ΜΕΤΑΞΙΑ ΠΑΠΑΤΖΙΚΑΚΗ

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ : ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΟΤΟΓΛΟΥ