1Η ΔΡΑΣΗ ΒΝΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ :  ΜΟΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ :  ΜΟΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

1ο  ΘΕΜΑ : ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΛΑΒΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ

ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε. ΔΟΞΑΤΟΥ :

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ –  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ : ΜΕΤΑΞΙΑ ΠΑΠΑΤΖΙΚΑΚΗ

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ : ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΟΤΟΓΛΟΥ

1o       ΘΕΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  : « ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ»

ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  -ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ: ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ : ΜΑΡΙΑ ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ: ΣΟΥΡΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ: ΣΟΛΩΜΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΜΗΜΑ Α2

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ: ΤΣΑΚΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ : ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΟΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

1ο  ΘΕΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ : ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΛΑΒΑΝΕ ΜΕΡΟΣ:

                                          ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:  ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ:  ΤΟΥΚΜΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ:  ΧΥΤΟΥΛΑΚΗ ΣΙΔΕΡΩ

 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ :  ΜΠΑΓΙΑΤΖΙΔΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΡΓΙΩΝ:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:  ΚΑΜΠΑΡΔΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ