Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και λοιπού υλικού.

Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας και λοιπού υλικού σήμανσης Δ.Ε. Καλαμπακίου.