ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ διαφόρων αναλωσίμων και παγίων υλικών των Η.Υ. για τις σύγχρονες ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ