Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια ασύρματου τηλεφώνου για το γραφείο διεύθυνσης και ανεμιστήρα δαπέδου καθώς και θερμάστρας για τις ανάγκες του γραφείου κλειστού γυμναστηρίου Δοξάτου