ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚEΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ & ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

Κατεβάστε τον τελικό πίνακα πλήρους απασχόλησης

Κατεβάστε τον τελικό πίνακα μερικής απασχόλησης