Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την προμήθεια συστήματος αναγγελίας.

Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος αναγγελίας στο Δημοτικό Κατάστημα Κυργίων.