Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την μίσθωση φορτηγών αυτοκινήτων.

Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την μίσθωση φορτηγών αυτοκινήτων για την μεταφορά αδρανών υλικών.