ΑΠΟΦΑΣΗ 107/2020 Ο.Ε. «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας κατά την δικάσιμο της 28.07.2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση συζήτησης για την εκδίκαση της με αριθμ. κατ. ΠΡ338/2019 προσφυγής του ΕΦΚΑ κατά του Δήμου Δοξάτου».