ΑΠΟΦΑΣΗ 105/2020 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης επί του αριθμ.πρωτ. 26/03-07-2020 αιτήματος του Μορφωτικού Πολιτιστικού & Αθλητικού Συλλόγου Καλαμπακίου, περί χορήγησης άδειας παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου (πλατείας) για την πραγματοποίηση φεστιβάλ παιδικού βιβλίου».