Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσια εκτυπωσης και εμφακέλωσης

Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της εκτύπωσης, εμφακέλωσης και αποστολής λογαριασμών Ύδρευσης ‐ Αποχέτευσης του Δήμου