Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την ΔΕ Δοξάτου του Δήμου Δοξάτου έτους 2020.