Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απομαγνητοφώνηση-αναπαραγωγή πρακτικών Δ.Σ.

Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να αναθέσει για απομαγνητοφώνηση-αναπαραγωγή πρακτικών Δ.Σ. για τα έτη 2020-2021-2022-2023