Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών νηπιαγωγείων ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ορθή επανάληψη των τευχών μελέτης και οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών νηπιαγωγείων Καλαμπακίου»