Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης

Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας και λοιπού υλικού σήμανσης Δ.Ε. Δοξάτου.