Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών νηπιαγωγείων

Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών νηπιαγωγείων Καλαμπακίου.