Διακήρυξη και Περίληψη Διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ» (α/α συστ 88476)