Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια φυτοπροστατευτικού υλικού για το γήπεδο Καλαμπακίου και Αγίου Αθανασίου του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ