Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού για το γήπεδο Καλαμπακίου και Αγίου Αθανασίου του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ