Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσίας παρακολούθηση και επισκευή δοσομετρικών αντλιών χλωρίου

Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας για παρακολούθηση και επισκευή δοσομετρικών αντλιών χλωρίου του Δήμου Δοξάτου.