Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την Απαλλαγή δημοτικών τελών βάσει του ΦΕΚ Α’ 68/ΠΝΠ της 20/3/2020, η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 1 του Ν. 4683/2020, για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν ή έκλεισαν.