Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας καθαρισμού φρεατίων και αγωγών αποχέτευσης του Δήμου Δοξάτου

Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού φρεατίων και αποφράξεις αγωγών αποχέτευσης Δ.Ε. Δοξάτου.