5η ΔΡΑΣΗ ΒΝΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΟΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

5ο ΘΕΜΑ  ΜΑΪΟΥ

 ΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ

ΕΛΑΒΕ ΜΕΡΟΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ: ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ : ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΟΠΙΑΔΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ : ΣΟΥΡΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

 ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ : ΣΟΛΩΜΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΜΗΜΑ Α2

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ  : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΑΚΑΛΗ

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

ΝΠΔΔ  ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΟΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

                                                 5o  ΘΕΜΑ ΜΑΪΟΥ:  ΦΡΟΥΤΑ

ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ: ΠΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ : ΡΙΖΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΡΓΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ  : ΚΑΜΠΑΡΔΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΟΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

E’ ΘΕΜΑ ΜΑΪΟΥ : ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΧΩΝ

ΛΑΒΑΝΕ ΜΕΡΟΣ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:  ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ:  ΤΟΥΚΜΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ:  ΧΥΤΟΥΛΑΚΗ ΣΙΔΕΡΩ

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ:  ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ :  ΜΟΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

5ο ΘΕΜΑ ΜΑΙΟΥ:  ΤΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΞΥΠΝΟΥΝ

ΕΛΑΒΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ

ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε. ΔΟΞΑΤΟΥ :

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ –  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ : ΜΕΤΑΞΙΑ ΠΑΠΑΤΖΙΚΑΚΗ

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ : ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΟΤΟΓΛΟΥ