ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης Τακτικής Συνεδρίασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου» στις 23 Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στο Καλαμπάκι