Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ταμπλό μπασκετών και λοιπού εξοπλισμού γηπέδων του Δήμου Δοξάτου

Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ταμπλό μπασκετών και λοιπού εξοπλισμού γηπέδων του Δήμου Δοξάτου.