Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα

Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα στο κτήριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ