Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες αποκατάστασης διαρροών αποχετευτικού δικτύου σε ακίνητο του Δήμου

O ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ενδιαφέρεται να αναθέσει την εργασία αποκατάστασης του αποχετευτικού δικτύου του διαμερίσματος επί της οδού Αγ. Κυριακής 7 στο συγκρότημα πολυκατοικιών Άστυ Αιγυπτιωτών στην Κηφισιά Αττικής, ιδιοκτησίας Δήμου Δοξάτου.