Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων του Δήμου

Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων του Δήμου για ένα έτος.