Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.