Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την ανάδειξη προμηθευτή της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων έτους 2020»