ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων έτους 2019.