ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ενός μεταχειρισμένου επιβατικού αυτοκινήτου.