ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και επισκευή μηχανών γραφείου.