ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια υποβρυχίου ηλεκτροκινητήρα στη γεώτρηση Α26 και κινητήρα κοίλου άξονα στο αντλιοστάσιο Α30 της κοινότητας Δοξάτου.