ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ζωοτροφών κατάλληλων για τη σίτιση ζώων συντροφιάς (σκύλων).