ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης Τακτικής Συνεδρίασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου» στις 28 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στο Καλαμπάκι