ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου σε ειδική τακτική συνεδρίαση στις 07 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στο Καλαμπάκι