ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ( 7 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 12.00 στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση τη 7η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 12.00 στο Δημαρχείο, Νεροφράκτη και Κανάρη γωνία στο Καλαμπάκι, 1ος όροφος