ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ( 4 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη, και ώρα 12.00 στο Δημαρχείο)

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση τη 4η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη, και ώρα 12.00 στο Δημαρχείο, Νεροφράκτη και Κανάρη γωνία στο Καλαμπάκι, 1ος όροφος