ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ( 1η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 12.00΄ στο Δημαρχείο)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε.
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση στη 1η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 12.00΄ στο Δημαρχείο, Νεροφράκτη και Κανάρη γωνία στο Καλαμπάκι, 1ος όροφος