ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΕΔ.
Καλούνται όλοι οι Φορείς και Σύλλογοι του Δήμου να ορίσουν τον εκπρόσωπό τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για την περίοδο 2019 – 2023 καθώς και όσοι δημότες και δημότισσες ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν ως μέλη της, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως και την 27η Οκτωβρίου 2019 στο γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου (1ος όροφος), αρμόδιος υπάλληλος κ. Τρούτπεγλη Καλλιόπη, διεύθυνση: Νεροφράκτη & Κανάρη γωνία, Καλαμπάκι.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2521352406