Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την ανάδειξη προμηθευτή στην παροχή υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023»